Copenhagen Comics Generalforsamling 2019

Vi har hermed fornøjelsen af, at kunne indkalde til Copenhagen Comics årlige Generalforsamling.

Vi har hermed fornøjelsen af, at kunne indkalde til Copenhagen Comics årlige Generalforsamling.

Hvornår:

Tirsdag 27/8-2019 • Klokken 19:00-21:00.

Hvor:

Hørsholm Skole • Selmersvej 6 • 2970 Hørsholm

Dagsorden til generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Aflæggelse og godkendelse af formandens beretning.
  4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
  5. Indkommne forslag
  6. Aflæggelse og godkendelse af budget
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste 8 dage før, og sende til

 

Foto © Carsten Olsen