Du er inviteret med til ekstraordinær generalforsamling

Copenhagen Comics er fortsat på vej mod at blive en folkeoplysende forening - Den 6/5 kl. 12-14 kan du være med til at bestemme retningen for vores forening.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 6. maj 12-14 i Lokale M1 i CPH Hotel (DGI-byens hotel)

1.   Valg af dirigent

2.   Valg af referent

3.   Godkendelse af dagsorden

4.   Formandens beretning

5.  Indkomne forslag

6.  Behandling af vedtægtsændringer.
 For at kunne blive en folkeoplysende forening skal foreningens vedtægter ændres.
Se bestyrelsens forslag til vedtægter

7.  Fastsættelse af kontigent. størrelse samt retningslinjer for opkrævning af dette. 

8. Eventuelt


 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Skriv til


 Baggrund for mødet

I starten af marts mødtes vi til ekstraordinær generalforsamling for, at behandle bestyrelsens forslag om, at omdanne vores forening. Det besluttede vi at gå videre med. Nu er vi nået dertil i processen hvor vi så skal behandle det forslag til nye vedtægter, som der er blevet arbejdet med i mellemtiden.
 
 Kom og vær med!

 Vi ses den 6. Maj kl. 12-14 – lokale M1 i CPH Hotel (DGI byens hotel). Find vej 

Foto: Daniel Rask

Hold dig opdateret

Hold dig opdateret med, hvad der sker på Copenhagen Comics 

Tak for din tilmelding! Du modtager en mail med link til at bekræfte din tilmelding