Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Copenhagen Comics

Copenhagen Comics indkalder ekstraordinær generalforsamling den 11. marts kl. 13:00-14:00 i Spisehuset i DGI-byen på Vesterbro i København.

Vi ønsker at lave foreningen om til en folkeoplysende forening. Derfor indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling i foreningen Copenhagen Comics. Mødet afholdes den 11. marts kl. 13:00-14:00 i Spisehuset i DGI-byen på Vesterbro i København.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Aflæggelse og godkendelse af formandens beretning.
 4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.
 5. Bemærkninger til regnskab fra foreningens revisor.
 6. Indkomne forslag,
 7. Aflæggelse og godkendelse af budget.
 8. Valg til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Fastsættelse af medlemskontingent.
 11. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
(Efterfølgende fortsætter vi med en workshop indtil kl. 17. Første del – Festivalteamets arbejdsgrupper præsenterer deres arbejde. Anden del – Socialt arrangement med kaffe, te, vand, kage og frugt. Alle er velkomne.)

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Hold dig opdateret

Hold dig opdateret med, hvad der sker på Copenhagen Comics 

Tak for din tilmelding! Du modtager en mail med link til at bekræfte din tilmelding