Indkaldelse til generalforsamling i Copenhagen Comics

Der indkaldes hermed til generalforsamling i foreningen Copenhagen Comics den 20. september 2022

Der indkaldes hermed til generalforsamling i foreningen Copenhagen Comics den 20. september 2022.

Mødet afholdes klokken 19.00 i Færøhuset på Vesterbrogade 17A 1620 København.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Aflæggelse og godkendelse af formandens beretning
 4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Bemærkninger til regnskab fra foreningens revisor
 6. Indkomne forslag
 7. Aflæggelse og godkendelse af budget
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Fastsættelse af medlemskontingent
 11. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vi har et mål om at udvide og forny bestyrelsen, og det kræver nye kræfter. 

Så vi søger folk som ikke kun har lyst, men også har de rette kompetencer til at drive en festival af den størrelse. 

Hvis det ikke lykkes kan vi i værste tilfælde blive nødt til at afvikle foreningen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Hold dig opdateret

Hold dig opdateret med, hvad der sker på Copenhagen Comics 

Tak for din tilmelding! Du modtager en mail med link til at bekræfte din tilmelding